Op ‘e Golfbaan, Balk

Kleinschalig en compleet

Dat is het dorp Balk met ongeveer 4.000 inwoners. Het centrum van Balk wordt doorkruist door het riviertje De Luts en het Sleattemer Mar ligt op kleine afstand. Balk staat bekend als een aantrekkelijk watersportdorp met een compleet aanbod aan voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie op land en water.

Wonen in een aantrekkelijk watersportdorp aan het Sleattemermar en op een steenworp afstand van de Gaasterlandse bossen.

Alle kavels zijn verkocht.

Heeft u nog vragen over deze kaveluitgifte of wilt u zich inschrijven voor een kavel? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van grondzaken.