Tramdijk Oost, Lemmer

Lemmer, poort van Fryslân

Met haar ligging in de zuidwesthoek van de provincie vormt Lemmer de poort tussen IJsselmeer en waterrijk Friesland. Aan de noordoostzijde van Lemmer krijgt een nieuwe woonwijk gestalte met de naam Tramdijk Oost. De wijk krijgt het karakter van een tuindorp met veel ruimte voor groen.

In Lemmer zijn alle voorzieningen voor handen. Er zijn diverse basisscholen en er is een school voor voortgezet onderwijs. Er zijn meerdere supermarkten en een ruim winkelaanbod. Daarnaast zijn er volop sportverenigingen en verenigingen met een cultureel karakter.

Een wijk waar duurzaamheid, veilig wonen, leefbaarheid en variatie hoog in het vaandel staan.

Heeft u nog vragen over deze kaveluitgifte of wilt u zich inschrijven voor een kavel? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van grondzaken.

Comfortabel wonen in Tramdijk Oost

Op dinsdag 23 juni hebben wij zeventien kavels verloot in ons uitbreidingsplan Tramdijk-Oost te Lemmer. Het plan ligt ten noorden van Lemmer en is onderdeel van een eerdere uitbreiding van dit gebied. Er kunnen 13 vrijstaande woningen worden gebouwd en vier kavels zijn geschikt voor de bouw van vier, twee-onder-één kapwoningen.

Op dit moment is er één kavel (weer) beschikbaar bestemd de bouw van vrijstaande woning. Het gaat hierbij om kavel V15. De kavel is 571 m2 groot en de prijs inclusief BTW bedraagt € 134.727,45. De kavel wordt uitgegeven in de vrije sector. U kunt dus zelf bepalen door welke aannemer u uw droomhuis laat bouwen.

Uitgifte
Deze kavel wordt uitgegeven, onder het mom van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. We gaan hierbij uit van het tijdstip wanneer het inschrijfformulier wordt gestart. Wanneer er meerdere gegadigden het formulier gelijktijdig hebben gestart, dan wordt er gekeken naar degene die het formulier als eerste heeft voltooid.

Wanneer u zich als eerste aanmeldt, kunnen wij de kavel voor u reserveren, gedurende 10 weken.

Inschrijven kan vanaf donderdag 24 december, 09.00 uur
Vanaf donderdag 24 december, 09.00 uur kunt u zich (weer) inschrijven voor deze beschikbare kavel via het inschrijfformulier op deze pagina. Inschrijvingen die binnenkomen via het contactformulier worden niet meegenomen. Inschrijven kan dus alleen via het inschrijfformulier.

We hebben inmiddels voldoende reserveringen. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wieneke Riemersma, telefoon 14 05 14 of via e-mail info@defryskemarren.nl. Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Procedure uitgifte vrije bouwkavels gemeente De Fryske Marren
In de bijlage ‘Procedure uitgifte vrije bouwkavels aan particulieren’ kunt u lezen, op welke wijze wij de kavels in de particuliere sector uitgeven.