Tramdijk Oost, Lemmer

Lemmer, poort van Fryslân

Met haar ligging in de zuidwesthoek van de provincie vormt Lemmer de poort tussen IJsselmeer en waterrijk Friesland. Aan de noordoostzijde van Lemmer krijgt een nieuwe woonwijk gestalte met de naam Tramdijk Oost. De wijk krijgt het karakter van een tuindorp met veel ruimte voor groen.

In Lemmer zijn alle voorzieningen voor handen. Er zijn diverse basisscholen en er is een school voor voortgezet onderwijs. Er zijn meerdere supermarkten en een ruim winkelaanbod. Daarnaast zijn er volop sportverenigingen en verenigingen met een cultureel karakter.

Een wijk waar duurzaamheid, veilig wonen, leefbaarheid en variatie hoog in het vaandel staan.

Heeft u nog vragen over deze kaveluitgifte of wilt u zich inschrijven voor een kavel? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van grondzaken.

Comfortabel wonen in Tramdijk Oost

Op dinsdag 5 juli 2022 hebben wij de laatste kavel in fase 2B verloot.

Voorbereidingen fase 3 gestart

We zijn gestart met de voorbereiding voor fase 3. Naar verwachting kunnen we in 2024 starten met de verkoop van de kavels.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen kunt u, van dinsdag tot en met donderdag, contact opnemen met Wieneke Riemersma van team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Procedure uitgifte vrije kavels aan particulieren

In de bijlage ‘Procedure uitgifte vrije bouwkavels aan particulieren’ kunt u lezen op welke wijze wij de kavels in de particuliere sector uitgeven.