Tramdijk Oost, Lemmer

Lemmer, poort van Fryslân

Met haar ligging in de zuidwesthoek van de provincie vormt Lemmer de poort tussen IJsselmeer en waterrijk Friesland. Aan de noordoostzijde van Lemmer krijgt een nieuwe woonwijk gestalte met de naam Tramdijk Oost. De wijk krijgt het karakter van een tuindorp met veel ruimte voor groen.

In Lemmer zijn alle voorzieningen voor handen. Er zijn diverse basisscholen en er is een school voor voortgezet onderwijs. Er zijn meerdere supermarkten en een ruim winkelaanbod. Daarnaast zijn er volop sportverenigingen en verenigingen met een cultureel karakter.

Een wijk waar duurzaamheid, veilig wonen, leefbaarheid en variatie hoog in het vaandel staan.

Heeft u nog vragen over deze kaveluitgifte of wilt u zich inschrijven voor een kavel? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van grondzaken.

Comfortabel wonen in Tramdijk Oost

Op dinsdag 5 juli gaan we kavel V21, gelegen aan de Linebeamleane 2 in Lemmer, uitgeven. Deze kavel ligt in ons uitbreidingsplan Tramdijk Oost fase 2B en is geschikt voor de bouw van een vrijstaande woning.

De prijs van de kavel aan de Linebeamleane 2 bedraagt € 127.413,00 (inclusief btw). Het bouwperceel heeft een oppervlakte van 468 m2.

Gasloos

De woning wordt, net als de overige woningen in Tramdijk Oost, niet aangesloten op het gasnet. In plaats daarvan krijgen duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, de voorkeur.

Verloting op 5 juli

We gaan deze kavel verloten op dinsdagmiddag 5 juli om 16.00 uur. Vanaf woensdag 22 juni tot en met woensdag 29 juni kunt u zich inschrijven voor deelname aan deze verloting.

Let op: het is niet mogelijk om u eerder al in te schrijven voor deelname aan deze verloting.

Wanneer u zich tussen 22 juni en 29 juni inschrijft, ontvangt u een uitnodiging om bij de verloting op dinsdagmiddag 5 juli aanwezig te zijn. De verloting vindt plaats in het gemeentehuis in Joure.

De wethouder trekt tijdens deze bijeenkomst één voor één de namen uit een glazen bokaal. Wordt uw naam als eerste uit de bokaal gehaald, dan krijgt u een eerste reservering op kavel V21. De volgende naam die uit de bokaal wordt gehaald mag ervoor kiezen om zich als tweede gegadigde voor deze kavel te laten noteren etc.. In totaal kunnen er 10 belangstellenden voor een reservering op deze kavel worden genoteerd.

Let op: u moet tijdens de verloting aanwezig zijn om deel te kunnen nemen. Kunt u zelf niet, geen probleem. Tijdens de inschrijving kunt u iemand machtigen om namens u deel te nemen aan de verloting. Dit kunt u op het inschrijfformulier aangeven.

Reservering

Bent u tijdens de bijeenkomst de eerste gegadigde voor deze kavel? Dan krijgt u van ons een schriftelijke reservering. Deze reservering is circa 14 weken geldig en is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen om uw (financiële en bouw) mogelijkheden te onderzoeken. De gemeente kan tijdens deze reserveringsperiode alleen aan u verkopen. We kunnen de reserveringstermijn niet verlengen.

Inschrijven

Belangstelling voor deze mooie hoekkavel? Inschrijven kan vanaf woensdag 22 juni tot en met woensdag 29 juni via het inschrijfformulier op deze pagina.

Per huishouden mag maar één keer worden ingeschreven. Echtparen, samenwonenden en aspirant samenwonenden mogen zich dus niet afzonderlijk inschrijven. Elke inschrijving wordt door ons gecontroleerd.

Procedure uitgifte vrije kavels aan particulieren

Op onze website leest u meer over de procedure van de uitgifte van de vrije kavels aan particulieren in gemeente De Fryske Marren.

Voorbereidingen fase 3 gestart

We zijn gestart met de voorbereiding voor fase 3. Naar verwachting kunnen we in 2024 starten met de verkoop van de kavels.

Vragen of meer informatie?

Meer informatie over (de kavels van) Tramdijk Oost vindt u op de website ‘Wonen in De Fryske Marren’. Voor vragen kunt u, van dinsdag tot en met donderdag, contact opnemen met Wieneke Riemersma van team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Beschikbare kavels in Tramdijk Oost, Lemmer


Linebeamleane 2 (V21)

Tramdijk Oost, Lemmer
Vrijstaand

Oppervlakte:
468 m2
Prijs:
€ 127.413,00
Ga naar kavel ▸