Boslust, Balk

Kleinschalig en compleet

Dat typeert het dorp Balk met ongeveer 4.000 inwoners. Het centrum van Balk wordt doorkruist door het riviertje De Luts en het Sleattemermar ligt op kleine afstand. Balk staat bekend als een aantrekkelijk watersportdorp met een compleet aanbod aan voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie op land en water.

Wonen in een aantrekkelijk watersportdorp aan het Sleattemermar en op een steenworp afstand van de Gaasterlandse bossen.

Aan de zuidkant van Balk ligt de ontwikkellocatie Boslust. In 2021 hebben we 7 kavels in het uitbreidingsplan Boslust-Noordoost uitgegeven en verkocht. Nu is Boslust-Zuidwest in ontwikkeling. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoeveel kavels we kunnen gaan uitgeven. Ook het moment van verkoop is nog niet bekend. Mogelijk kunnen we starten met de verkoop begin 2024.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u, van dinsdag tot en met donderdag, contact opnemen met Wieneke Riemersma van grondzaken via telefoonnummer 14 05 14 of per mail: info@defryskemarren.nl.