Zelf bouwen

Hieronder een aantal aandachtspunten op een rij.

Het is verstandig om de financiële haalbaarheid van uw plannen met een financieel adviseur door te nemen. Hierbij enkele kosten om rekening mee te houden:

 • financieringsrente tijdens de bouw (bouw en grondrente);
 • sonderingsonderzoek voor het bepalen van de fundering;
 • ontwerp woning door een architect of bouwonderneming;
 • aanneemsom van de te bouwen woning;
 • tuinaanleg;
 • aansluitkosten nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en riolering e.d.;
 • kosten bij aankoop, bijvoorbeeld notariskosten, overdrachtsbelasting, advies- en bemiddelingskosten voor het krijgen van een hypotheek
 • eventueel meerwerk aan uw nieuwe woning;
 • voor al onze kavels geldt dat er geen gasleiding wordt aangelegd. Dan moet u ook rekening houden met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld een bodemwarmtewisselaar of een warmtepomp.

U bent niet verplicht om een architect in de arm te nemen, maar dit wordt u wel aanbevolen. Een architect is bij uitstek geschikt om samen met u uw woonwensen en de eisen uit het beeldkwaliteit plan op elkaar af te stemmen.

Zodra u een architect en/of bouwonderneming heeft geselecteerd is het zaak om een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Het ontwerp van de woning moet voldoen aan de eisen van het betreffende bestemmingsplan en het betreffende beeldkwaliteit plan.

Uw bouwplan wordt dan beoordeeld door de gemeente, zij wordt daarbij geholpen door de welstandscommissie.

Zodra u eigenaar van de grond bent geworden, de grond bouwrijp is opgeleverd en de vereiste vergunningen zijn afgegeven, kunt u beginnen met bouwen.

Duurzaam bouwen

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid. Ook bij het bouwen van woningen hebben we hier oog voor. Een belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen is: “nadenken over bestendige energie”. Vanwege de verandering van het klimaat, maar zeker ook door de stijging van de energieprijzen. De verwachting is dat de energieprijzen, en dan vooral die van fossiele brandstoffen als gas, in de toekomst steeds verder stijgen in verband met de eindigheid van fossiele brandstoffen.

Bij al onze projecten kiezen we er dan ook voor om geen gasleidingen aan te leggen naar de kavels of naar de woningen.

Naast onze bijdrage aan een duurzame woon- en leefomgeving, kunt u bij het bouwen van een (eigen) woning ook inhoud geven aan duurzaam bouwen en leven door bijvoorbeeld:

 • aanbrengen van ecologische elementen aan de woning (nestkasten, neststenen);
 • natuurlijke inrichting van de kavels;
 • gebruik maken van duurzame materialen;
 • opwekking van duurzame energie op het dak door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.